EN: Here you will find Hunger manual reamers...

Adjustable Reamer

EN: Here you will find Hunger manual reamers in different versions.
We also supply replacement blades in various qualities, as well as replacement nuts, centring bushes and guide rods.

FR: Vous trouverez ici des alésoirs manuels Hunger dans différentes versions.
Nous fournissons également des lames de rechange de différentes qualités, ainsi que des écrous de rechange, des douilles de centrage et des tiges de guidage.

ES: Aquí encontrará escariadores manuales Hunger en diferentes versiones.
También suministramos cuchillas de recambio en varias calidades, así como tuercas de recambio, casquillos de centrado y varillas guía.

DK: Her finder du Hunger manuelle reamere i forskellige udgaver.
Vi leverer også udskiftningsklinger i forskellige kvaliteter, samt udskiftningsmøtrikker, centreringsbøsninger og styrestænger.